Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C17/0835/11/MG

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Jewson Ltd Penlon Works, High Street, BANGOR, LL57 1DH

Dyddiad Cofrestru: 05-Sep-2017

Math o Gais: Materion a gadwyd yn ol/Reserved Matters

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Hirael

Cymuned: Bangor

Bwriad: Materion a gadwyd yn ol o ganiatad amlinellol C14/1248/11/AM i godi 4 bloc o fflatiau yn cynnwys 70 uned byw / Reserved matters of permission C14/1248/11/AM to erect 4 blocks of flats containing 70 living units

Statws: Apel wedi ei benderfynu / Appeal decided Caniatau/Allowed 11-Jun-2019

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Hughes Brothers Limited

Cyfeiriad: 82 Bro Ednyfed, Lon Talwrn, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7WD

Asiant

Enw: JIG Architects Ltd.

Cyfeiriad: Unit 16, Mold Business Park, Wrexham Road, MOLD, Flintshire, CH7 1XP
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Gwrthodwyd/Refused

Dyddiad Penderfyniad: 14-Jan-2019

Math Disgrifiad Byr
Gwybodaeth Polisiau/Policies : Ardal Arfon Area
Rheswm rhes
 
Dogfennau

Dim dogfennau i'r cais hwn

Disgrifiad Enw ffeil
File Size: 117773, HREF: , Reference: Application Form - Without Personal Data ApplicationFormNoPersonalData.pdf
File Size: 228994, HREF: , Reference: The Location Plan A100 Location Plan.pdf
File Size: 559911, HREF: , Reference: Site & other Plans A200 Site Plan.pdf
Syl_Ffyrdd-Highway_Obs._07-09-17.pdf
Syl_Uned_Strategiol_Tai-Housing_Strategy_Unit_Obs._14-091-7.pdf
Sylwadau_Dwr_Cymru_15.09.17.pdf
Sylwadau_Cyngor_Dinas_Bangor_27.09.17.pdf
Syl_GAPS_Obs._10-10-17.pdf
A101_Block_1_Amended_Plans.pdf
A102_Block_1_Amended_Elevations.pdf
A201_Block_2_Amended_Plans.pdf
A202_Block_2_Amended_Elevations_and_Views.pdf
A301_Block_3_Amended_Plans.pdf
A302_Block_3_Amended_Elevations.pdf
A401_Block_4_-_Amended_Ground_and_First_Floor_Plan.pdf
A402_Block_4_-_Amended_Second_Floor_and_Penthouse_Plan.pdf
A403_Block_4_-Amended_Roof_Plan.pdf
A404_Block_4_-Amended_Elevations_Sheet_1.pdf
A405_Block_4_-Amended_Elevations_Sheet_2.pdf
A405_Block_4_-Elevations_Sheet_2.pdf
A407_Block_4_-_Amended_3D_STUDIES.pdf
A907_Amended_Site_Elevation_and_Section_Location_Plan.pdf
Additional_Plans_&_Sections.pdf
Gwybodaeth_ychwanegol_Additional_information_View_1_Final.pdf
Disodli_Superseeded_A101_Block_1_Plans.pdf
Disodli_Superseeded_A102_Block_1_Elevations.pdf
Disodli_Superseeded_A200_Site_Plan.pdf
Disodli_Superseeded_A201__Block_2_Plans.pdf
Disodli_Superseeded_A202__Block_2_Elevations.pdf
Disodli_Superseeded_A301_Block_3_Plans.pdf
Disodli_Superseeded_A302_Block_3_Elevations.pdf
Disodli_Superseeded_A303_Block_3_Views.pdf
Disodli_Superseeded_A401_C_Block_4_Ground_&_First_Floor_Plan.pdf
Disodli_Superseeded_A402_C_Block_4_Second_and_Third_Floor_Plan.pdf
Disodli_Superseeded_A403_Roof_Plan.pdf
Disodli_Superseeded_A404_Elevations_Sheet_1.pdf
Sylwadau_Dwr_Cymru_22.11.18.pdf
Sylwadau_Cyngor_Dinas_Bangor_27.11.18.pdf
Dyfarniad_-_Decision.pdf
Adroddiad_Pwyllgor_-_Committee_Report.pdf
Penderfyniad apel Penderfyniad_Apel_Appeal_Decision_11.06.19.pdf
 
Manylion Apêl

Math o Apêl:

Ysgrifenedig / Written 

Dyddiad Cyflwyno Apêl:

 

Manylion Apêl:

Caniatau/Allowed 

Dyddiad Penderfyniad Apêl:

11-Jun-2019