Cartref > Dilyn a Darganfod > Search Criteria > Search Results > Manylion y Cais

Dilyn a Darganfod : Chwilio am Gais Cynllunio : Manylion y Cais

Manylion y Cais (C17/0185/42/LL)
C17/0185/42/LLCaffi Porthdinllaen, Lôn Golff, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL536DA

20-Feb-2017

Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Morfa Nefyn

Nefyn

Cais rhannol ol-weithredol ar gyfer gwelliannau i gaffi presennol i gynnwys amnewid adlen gyda ffenestri pren, creu llwyfan bren, storfa, a darpartiaeth toiledau newydd / Partly retrospective application for the alterations to existing cafe, to include replacing awning with timber glazed windows, form new decking, store, and provision of new toilets

Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Withdrawn

Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Dogfennau

APPENDIX_ICE_CREAM_001.docx
Cafe-EXT_ELE_003.pdf
Cafe-EXT_FLOOR_004.pdf
Application_Form_-_NPD.pdf
Sylwadau_Dwr_Cymru_-_23.02.2017.pdf
Sylwadau CNC - 24.02.17.pdf
Sylwadau_Trafnidiaeth_-_23.02.2017.pdf
Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 08.03.17.doc
Sylwadau Uned Iechyd - 09.03.17.doc
Sylwadau_Uned_AHNE_-_13.03.17.pdf
Sylwadau Cyngor Tref Nefyn - 15.03.17.pdf
Sylwadau Dwr Cymru - 15.05.17.pdf
Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_13.06.17.doc
Cafe-PROP_ELE_N_S_006.pdf
Cafe1-SITE_AND_LOC_001.pdf
Cafe-PROP_ELE_E_W_005.pdf
Amended_Plans_-_18.05.17.pdf
Cafe-SITE_LARGE_002.pdf
Decision.pdf
Côd y ddogfen Math o ddogfen
A1, 2, 3... Ffurflenni Cais
C1, 2 Tystysgrif
D1, 2, 3... Dyfarniad
E1, 2, 3... Apêl
F1, 2, 3... Lluniau
L1, 2 Cynllun Lleoliad
M1, 2, 3 Datganiad Cynllunio & Mynediad
N1, 2 Rhybudd o Gais
P1, 2, 3... Cynlluniau
PL / LP Cynllun Lleoliad/Cynlluniau
R1, 2 Adeilad Rhestredig
S1, 2, 3... Cytundeb 106

Nid yw sylwadau gan aelod o'r cyhoedd ar geisiadau cynllunio yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan. Gellir eu gweld yn y ffeil bapur yn unig yn y Swyddfa Cynllunio a gallwch ffonio 01766 771 000 am ragor o wybodaeth neu i drefnu dyddiad, lleoliad ac amser cyfleus i weld y ffeil bapur