Cartref > Dilyn a Darganfod > Search Criteria > Search Results > Manylion y Cais

Dilyn a Darganfod : Chwilio am Gais Cynllunio : Manylion y Cais

Manylion y Cais (C17/0159/39/LL)
C17/0159/39/LLThe Shanty, Pen Bennar, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL537BA

18-Feb-2017

Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Abersoch

Llanengan

Dymchwel ty presennol ac adeiladu ty 3 llawr yn ei le / Demolition of existing dwelling and construction of replacement 3 storey dwelling

Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Gwrthodwyd/Refused

Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Dogfennau

ApplicationFormNoPersonalData.pdf
428 - The Shanty - Planning Issue Sheet.pdf
428 - 01 Site Location and Site Layout Plan.pdf
428 - 02 Existing Site Plan(1).pdf
428 - 14 View from South East.pdf
428 - 13 View from East.pdf
428 - 12 View from North East.pdf
428 - 06 Proposed Level 1 Plan.pdf
M01_-_DAS_-_rec._17.02.2017.pdf
Sylwadau Dwr Cymru - 08.03.17.doc
Sylwadau_Cyngor_Cymuned_Llanengan_-_11.03.17.pdf
Sylwadau CNC - 16.03.17.pdf
Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 16.03.17.doc
Sylwadau_Uned_AHNE_-_04.04.17.pdf
Sylwadau_Uned_Polisi_-_02.05.17.pdf
Cynllun_Diwygiedig_-_Revised_Existing_&_Proposed_Elevations_East_Elevation_25.05.17.pdf
Cynllun_Diwygiedig_-_Revised_Existing_&_Proposed_Elevations_South_Elevation_25.05.17.pdf
Cynllun_Diwygiedig_-_Revised_Proposed_Elevations_25.05.17.pdf
Cynllun_Diwygiedig_-_Revised_Proposed_Level_2_Plan_25.05.17.pdf
Cynllun_Diwygiedig_-_Revised_Proposed_Level_3_Plan_25.05.17.pdf
Cynllun_Diwygiedig_-_Revised_Proposed_Roof_Plan_25.05.17.pdf
Gwybodaeth_Ychwanegol_-_Additional_Information_11.05.17_(2).pdf
Gwybodaeth_Ychwaengol_-_Additional_Information_11.05.17.pdf
Cynlluniau_wedi_Disodli_-_Superseeded_Plans_25.05_(1).pdf
Cynlluniau_wedi_Disodli_-_Superseeded_Plans_25.05_(2).pdf
Cynlluniau_wedi_Disodli_-_Superseeded_Plans_25.05_(3).pdf
Cynlluniau_wedi_Disodli_-_Superseeded_Plans_25.05_(4).pdf
Sylwadau_Uned_AHNE_-_27.06.17.pdf
Adroddiad_Pwyllgor.pdf
Decision_Notice.pdf
Planning_Committe_Report.pdf
Côd y ddogfen Math o ddogfen
A1, 2, 3... Ffurflenni Cais
C1, 2 Tystysgrif
D1, 2, 3... Dyfarniad
E1, 2, 3... Apêl
F1, 2, 3... Lluniau
L1, 2 Cynllun Lleoliad
M1, 2, 3 Datganiad Cynllunio & Mynediad
N1, 2 Rhybudd o Gais
P1, 2, 3... Cynlluniau
PL / LP Cynllun Lleoliad/Cynlluniau
R1, 2 Adeilad Rhestredig
S1, 2, 3... Cytundeb 106

Nid yw sylwadau gan aelod o'r cyhoedd ar geisiadau cynllunio yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan. Gellir eu gweld yn y ffeil bapur yn unig yn y Swyddfa Cynllunio a gallwch ffonio 01766 771 000 am ragor o wybodaeth neu i drefnu dyddiad, lleoliad ac amser cyfleus i weld y ffeil bapur