Cartref > Dilyn a Darganfod > Search Criteria > Search Results > Manylion y Cais

Dilyn a Darganfod : Chwilio am Gais Cynllunio : Manylion y Cais

Manylion y Cais (C17/0094/40/AM)
C17/0094/40/AMTir ger / Land by Bodelen / Siop yr Efail, Efailnewydd, Pwllheli, LL535TR

27-Jan-2017

Amlinell/Outline

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Efailnewydd/Buan

Llannor

Cais amlinellol i godi ty fforddiadwy / Outline application to construct an affordable dwelling

Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Gwrthodwyd/Refused

Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Dogfennau

Cynllun_LLeoliad.pdf
Cynllun_Safle_Arfaethedig.pdf
Cynllun_Safle_Presennol.pdf
Datganiad_Dylunio_a_Mynediad.pdf
Ffurflen_gais_-_Application_form_-_NPD.pdf
Hyd_Doriadau.pdf
Traws_Doriadau.pdf
Sylwadau Uned Strategol Tai - 03.02.17.doc
Sylwadau_Uned_Priffyrdd_-_08.02.17.pdf
Sylwadau Dwr Cymru - 13.02.17.doc
Sylwadau_Cyngor_Cymuned_Llannor_-_22.02.17.pdf
Adroddiad_Pwyllgor.pdf
Decision_Notice.pdf
Côd y ddogfen Math o ddogfen
A1, 2, 3... Ffurflenni Cais
C1, 2 Tystysgrif
D1, 2, 3... Dyfarniad
E1, 2, 3... Apêl
F1, 2, 3... Lluniau
L1, 2 Cynllun Lleoliad
M1, 2, 3 Datganiad Cynllunio & Mynediad
N1, 2 Rhybudd o Gais
P1, 2, 3... Cynlluniau
PL / LP Cynllun Lleoliad/Cynlluniau
R1, 2 Adeilad Rhestredig
S1, 2, 3... Cytundeb 106

Nid yw sylwadau gan aelod o'r cyhoedd ar geisiadau cynllunio yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan. Gellir eu gweld yn y ffeil bapur yn unig yn y Swyddfa Cynllunio a gallwch ffonio 01766 771 000 am ragor o wybodaeth neu i drefnu dyddiad, lleoliad ac amser cyfleus i weld y ffeil bapur