Cartref > Dilyn a Darganfod > Search Criteria > Search Results > Manylion y Cais

Dilyn a Darganfod : Chwilio am Gais Cynllunio : Manylion y Cais

Manylion y Cais (C17/0015/42/LL)
C17/0015/42/LLCwt Glan Mor (Safle 3) / Beach Hut (Site 3), Lôn Penrallt, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL536EP

24-Jan-2017

Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Nefyn

Nefyn

Ail leoli cwt glan y mor / Relocation of a beach hut

Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Dogfennau

Application_form_-_NPD.pdf
Location_plan_and_plans.pdf
Photo.pdf
Sylwadau_Uned_Priffrydd_-_25.01.17.pdf
Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 31.01.17.doc
Sylwadau_Uned_AHNE_-_03.02.17.pdf
Sylwadau_Uned_LLwybrau_-_07.02.17.pdf
Sylwadau_Cyngor_Tref_Nefyn_-_15.02.17.pdf
Adorddiad_Swyddog.pdf
Decision_Notice.pdf
Syl_Iechyd-Health_Obs._05-02-18.pdf
Côd y ddogfen Math o ddogfen
A1, 2, 3... Ffurflenni Cais
C1, 2 Tystysgrif
D1, 2, 3... Dyfarniad
E1, 2, 3... Apêl
F1, 2, 3... Lluniau
L1, 2 Cynllun Lleoliad
M1, 2, 3 Datganiad Cynllunio & Mynediad
N1, 2 Rhybudd o Gais
P1, 2, 3... Cynlluniau
PL / LP Cynllun Lleoliad/Cynlluniau
R1, 2 Adeilad Rhestredig
S1, 2, 3... Cytundeb 106

Nid yw sylwadau gan aelod o'r cyhoedd ar geisiadau cynllunio yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan. Gellir eu gweld yn y ffeil bapur yn unig yn y Swyddfa Cynllunio a gallwch ffonio 01766 771 000 am ragor o wybodaeth neu i drefnu dyddiad, lleoliad ac amser cyfleus i weld y ffeil bapur