Cartref > Dilyn a Darganfod > Search Criteria > Search Results > Manylion y Cais

Dilyn a Darganfod : Chwilio am Gais Cynllunio : Manylion y Cais

Manylion y Cais (C16/1684/35/LL)
C16/1684/35/LLWhite House, Radcliffe Road, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LB

23-Dec-2016

Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Criccieth

Criccieth

Cais ar gyfer codi 5 ty yn cynnwys un fforddiadwy/ Application for the erection of 5 houses including one affordable.

Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Dogfennau

ApplicationFormNoPersonalData.pdf
Site Location Plan.pdf
16.1429.12A Detailed Site Plan.pdf
16.1429.10 Existing Site Plan.pdf
16.1429.14A Existing & Proposed Site Sections.pdf
16.1429.13 Proposed Access Road Details.pdf
Sylwadau_Cyngor_Tref_Criccieth_10.01.17.pdf
LLY_James_Campbell_Associates_Ltd_-_this_app_is_for_full_planning_-_23.12.2016.pdf
C16.1684.35.LL_White_House,_Criccieth.doc
Sylwadau_Trafnidiaeth_16.01.17.pdf
Sylwadau_Dwr_Cymru_-_24.01.2017.doc
sylwadau_bioamrywiaeth_2.doc
Image_2.0_-_rec._27.01.2017.pdf
DISODLWYD_-_27.01.2017_-_16.1429.17A_Type_1_&_2_Proposed_Elevations.pdf
3D_image_-_rec._GWYBODAETH_YCHWANEGOL_-ADDITIONAL_INFORMATION_-_27.01.2017.pdf
GWYBODAETH_YCHWANEGOL_-_ADDITIONAL_INFORMATION_-_Datganiad_Cymunedol_a_Ieithyddol_-Diweddaraiad_-__13.02.2017.pdf
GWYBODAETH_YCHWANEGOL-ADDITIONAL_INFORMATION_Drainage_Strategy_Report_rec_14.02.2017.pdf
Arboricultural_Impact_Assessment_&_Method_Statement_-_14.02.2017.pdf
Sylwadau_CNC_North_Planning_-_15.02.2017.msg
Sylwadau_ar_Asesiad_Ieithyddol_Polisi_-_16.02.2017.doc
DIWYGIEDIG_CYNLLUN_-_REVISED_PLAN_15.1429.20A_-_16.02.2017.pdf
DIWYGIEDIG_CYNLLUN_-_REVISED_PLAN_16.1429.17C_-_16.02.2017.pdf
DIWYGIEDIG_CYNLLUN_-_REVISED_PLAN_16.1429.15A_-_16.02.2017.pdf
Sylwadau_Trafnidiaeth_-_20.02.2017.pdf
C16168435LL_-_Criccieth.doc
DISODLI_CYNLLUN-SUPERSEDED_cynllun_rhif_16.1429.17B_-_16.02.2017.pdf
DISODLI-SUPERSEDED_cynllun_rhif_-_16.1429.11_-_16.02.2017.pdf
Sylwadau_CNC_North_Planning_-_24.02.2017.msg
Sylwadau_Cyngor_Tref_Criccieth_-_03.03.2017.pdf
Sylwadau_Bioamrywiaeth_Emily_Meilleur_-_06.03.2017.doc
Sylwadau_Priffyrdd_-_10.03.2017.msg
CYNLLUN_DIWYGIEDIG_16.1429.17D_-_16.03.2017.pdf
CYNLLUN_DIWYGIEDIG_16.1429.16A_-_16.03.2017.pdf
DISODLI_CYNLLUN-SUPERSEDED_cynllun_rhif_16.14.29.15_-_16.02.2017.pdf
Adroddiad_Pwyllgor_dwyieithog_-_03.04.2017.pdf
Adroddiad_pwyllgor.pdf
Cytuneb_106_Section_-_NPD.pdf
D01_-_Fersiwn_2_-_12.10.2017.pdf
Côd y ddogfen Math o ddogfen
A1, 2, 3... Ffurflenni Cais
C1, 2 Tystysgrif
D1, 2, 3... Dyfarniad
E1, 2, 3... Apêl
F1, 2, 3... Lluniau
L1, 2 Cynllun Lleoliad
M1, 2, 3 Datganiad Cynllunio & Mynediad
N1, 2 Rhybudd o Gais
P1, 2, 3... Cynlluniau
PL / LP Cynllun Lleoliad/Cynlluniau
R1, 2 Adeilad Rhestredig
S1, 2, 3... Cytundeb 106

Nid yw sylwadau gan aelod o'r cyhoedd ar geisiadau cynllunio yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan. Gellir eu gweld yn y ffeil bapur yn unig yn y Swyddfa Cynllunio a gallwch ffonio 01766 771 000 am ragor o wybodaeth neu i drefnu dyddiad, lleoliad ac amser cyfleus i weld y ffeil bapur