Cartref > Dilyn a Darganfod > Search Criteria > Search Results > Manylion y Cais

Dilyn a Darganfod : Chwilio am Gais Cynllunio : Manylion y Cais

Manylion y Cais (C16/1450/03/HT)
C16/1450/03/HTTir ger Y Ddol, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL413SL

11-Nov-2016

Hysbysiad Telathrebu/Telecom Notificatn

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Bowydd a Rhiw

Ffestiniog

Gosod polyn gyda 3 antenna i gyfanswm uchder o 20m, gosod un lloeren cyfathrebu ynghyd a gosod 3 cabinet offer, 1 cabinet yn cynnwys mesurydd gyda ffens 2m uchder yn amgylchynnu / Installation of a 20m high monopole supporting 3 antennas and 1 transmission dish with 3 equipment cabinets, 1 meter cabinet within a surrounding 2m high palisade fence.

Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Dogfennau

Ffurflen_Gais_-_Application_Form_NPD.pdf
Copy_of_Pre-application_Consultation_Letters.pdf
EMF_Advisory_Unit_Fact_Sheet_Series.pdf
General_Background_Information.pdf
Health_and_Mobile_Phones_Base_Stations.pdf
ICNIRP_Public_Exposure_Guidelines.pdf
Llythyr_Bwrdd_Uchelgais_Economaidd_Gogledd_Cymru.pdf
Notice_Under_Article_12.pdf
Radio_Planning_and_Propagation.pdf
Supplementary_Information.pdf
Sylwadau_Trafnidiaeth_-14.11.2016.pdf
Sylwadau_CNC_-_22.11.2016.pdf
Sylwadau_Ministry_of_Defence_-_21.11.2016.pdf
Sylwadau_Cyngor_Tref_Ffestiniog_12.12.16.doc
Sylwadau_Parc_Cenedlaethol_Eryri_-_04.01.2017.msg
cynluniau_diwygiedig_07.02.2017.pdf
GWYBODAETH_YCHWANEGOL-ADDITIONAL_INFORMATION_-_Landscape_and_Visual_Impact_Assessment_-_07.02.2017.pdf
Sylwadau_Cynllunio_Parc_Cenedlaethol_Eryri_-_20.02.2017.msg
Sylwadau_Dwr_Cymru_-_22.02.2017.doc
Sylwadau_Ministry_of_Defence_-_24.02.2017.pdf
Sylwadau_CNC_-_07.03.2017.pdf
Sylwadau_Cyngor_Tref_Ffestiniog_-_08.03.2017.doc
Sylwadau_Bioamrywiaeth_-_10.03.2017.msg
P01_+_diwygiedig-amended_+_disodlwyd_superseded.pdf
Adroddiad_Pwyllgor_-_03.04.2017.pdf
Dyfarniad_-_Decision.pdf
Côd y ddogfen Math o ddogfen
A1, 2, 3... Ffurflenni Cais
C1, 2 Tystysgrif
D1, 2, 3... Dyfarniad
E1, 2, 3... Apêl
F1, 2, 3... Lluniau
L1, 2 Cynllun Lleoliad
M1, 2, 3 Datganiad Cynllunio & Mynediad
N1, 2 Rhybudd o Gais
P1, 2, 3... Cynlluniau
PL / LP Cynllun Lleoliad/Cynlluniau
R1, 2 Adeilad Rhestredig
S1, 2, 3... Cytundeb 106

Nid yw sylwadau gan aelod o'r cyhoedd ar geisiadau cynllunio yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan. Gellir eu gweld yn y ffeil bapur yn unig yn y Swyddfa Cynllunio a gallwch ffonio 01766 771 000 am ragor o wybodaeth neu i drefnu dyddiad, lleoliad ac amser cyfleus i weld y ffeil bapur