Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C16/1412/19/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Ty Glan Menai, Ffordd Yr Aber, Caernarfon, LL54 5RP

Dyddiad Cofrestru: 08-Mar-2017

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Bontnewydd

Cymuned: Bontnewydd

Bwriad: Dymchwel ty presennol ac adeiladu gwesty 12 lloft (3 llawr) gyda mannau parcio, tanc trin carthion a newidiadau i'r fynedfa bresennol, bwriedir i'r ty haf a'r porth-dy presennol fod yn ddefnydd atodol i'r gwesty arfaethedig / Demolition of existing dwelling and erection of 12 bedroom hotel (3 storeys) with parking area, sewerage treatment plant and alterations to the existing access, the existing summer house and gatehouse would be used as ancillary buildings to the proposed hotel

Statws: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Mick McKenna

Cyfeiriad: Ty Glan Menai, Ffordd Aber Foreshore Road, Caernarfon, LL545RR

Asiant

Enw: KDP Architects

Cyfeiriad: 13, Seymour Terrace, Seymour Street, Liverpool, L3 5PE
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Dyddiad Penderfyniad: 29-Apr-2019

Dogfennau

Dim dogfennau i'r cais hwn

Disgrifiad Enw ffeil
File Size: 146388, HREF: , Reference: Application Form - Without Personal Data ApplicationFormNoPersonalData.pdf
File Size: 1160512, HREF: , Reference: User defined attachment Sustainability Assessment.pdf
File Size: 13410, HREF: , Reference: The Location Plan Location Plan.pdf
File Size: 2320415, HREF: , Reference: Landscaping details Fairley Arbo and Landscaping.pdf
Access_Report_-_18.01.17.pdf
Community_and_Linguistic_Statement_-_18.01.17.pdf
Design_and_Access_Statement_-_18.01.17.pdf
Report_for_Design_Review_-_18.01.17.pdf
Tyrer_Site_Plan_sketch_-_18.01.17.pdf
Tyrer_Sketch_Perspectives_-_18.01.17.pdf
Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 04.04.17.doc
Attachment to Email: email_msg_5485.rtf.pdf Sylwada CNC - 07.04.17.pdf
Syl_Dwr_Cymru-Welsh_Water_Obs._11-04-17.pdf
Sylwadau_Cyngor_Cymuned_Bontnewydd_06.04.17.pdf
Sylwadau_Trafnidiaeth_10.04.17.pdf
Sylwadau_Polisi_Cynllunio_ar_y_Cyd_Gwynedd_a_Mon_19.04.17.pdf
syl cnc Sylwadau CNC - 21.04.17.pdf
Attachment to Email: email_msg_5850.rtf.pdf Sylwadau Dwr Cymru - 18.05.17.pdf
253-SK115A.pdf
253-SK116A.pdf
253-SK117.pdf
253-SK118(1).pdf
253-SK118.pdf
253SK119.pdf
syl dwr Sylwadau_Dwr_Cymru_-_01.12.17.doc
syl cc Sylwadau_Cyngor_Cymuned_Bontnewydd_-_10.12.17.pdf
syl cnc Sylwadau CNC - 13.12.17.pdf
syl tan Sylwadau Swyddog Tan - 30.01.18.pdf
syl dwr Sylwadau Dwr Cymru - 01.05.18.doc
Amended_Plans_-_20.11.17.pdf
Amended_Proposed_Site_Plan_-_19.10.18.pdf
Sylwadau_CNC_31.10.18.pdf
syl bio Sylwadau Uned Bioamrywaieth - 08.11.18.doc
Addition_Information_-_Access_Road_-_Flooding_Issues_-_19.03.19.pdf
Additional_Information_-_Sequential_Assessment_Summary_-_12.03.19.pdf
Amended_Document_-_Sequential_Assessment_Summary_-_19.03.19.pdf
Amended_Design_and_Access_Statement_- 26.04.19_.pdf
 
Manylion Apêl

Nid oes manylion apêl ar gyfer y cais hwn