Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C14/0386/24/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Tir yng nghefn/Land to rear of Tan y Celyn, Swn y Mor a Talardd, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YN

Dyddiad Cofrestru: 15-Nov-2018

Math o Gais: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Noder - Os yw'r math o gais yn Farn sgrinio / sgopio: Nid yw hwn yn gais cynllunio ond yn hytrach yn gofyn am farn y Cyngor ynglŷn â'r angen neu beidio am Asesiad Effaith Amgylcheddol)

Ward: Llanwnda

Cymuned: Llanwnda

Bwriad: Adnewyddu caniatad rhif C08A/0568/24/LL a C09A/0532/24/LL ar gyfer codi 24 ty yn cynnwys 12 ty fforddiadwy, newidiadau i’r fynedfa bresennol a chreu lonydd stad (cynllun diwygiedig i’r hyn a gyflwynwyd yn wreiddiol) / Renewal of planning permission reference C08A/0568/24/LL and C09A/0532/24/LL for the erection of 24 dwellings including 12 affordable dwellings, alteration to present access and creation of estate roads (amended scheme to that originally submitted)

Statws: Apel wedi ei benderfynu / Appeal decided Caniatau/Allowed 23-Jul-2019

Rhowch sylw ar y cais hwn: Mae'r cais yma wedi ei benderfynu'n barod. Ni ellir rhoi sylwadau.

Ymgeisydd

Enw: Snowdon Developments

Cyfeiriad: c/o Agents

Asiant

Enw: Rhys Davies

Cyfeiriad: Rhys Davies, Cadnant Planning Ltd, 1 Connaught House, Riverside Business Park, Benarth Road, Conwy, LL32 8UB
Manylion Penderfyniad

Penderfyniad - Gweler y dyfarniad o dan tab Gweld Dogfennau

Penderfyniad: Gwrthodwyd/Refused

Dyddiad Penderfyniad: 12-Feb-2019

Math Disgrifiad Byr
Gwybodaeth Polisiau/Policies : Ardal Arfon Area
Rheswm z
 
Dogfennau

Dim dogfennau i'r cais hwn

Disgrifiad Enw ffeil
Das DAS_Renewal_ISSUE.pdf
Syl_Ffyrdd-Highway_Obs._28-05-14.pdf
ymateb_CNC_05.06.14.pdf
Welsh Language Assessment Welsh_LIA_Llanwnda_27.06.2014.pdf
asesiad iaith Asesiad_Iaith_04.07.14.doc
syl cyngor cymuned Sylwadau_Cyngor_Cymuned_-_20.06.14.doc
syl dwr Sylwadau_Dwr_Cymru_-_10.07.14.pdf
Amended__WLS_ISSUE_-_03.08.18.pdf
Amended_Application_Form_-_02.07.14_superseded_-pdf.pdf
Amended_Application_Form_-_03.08.18.pdf
Amended_Plan_-_3D_VIEW_01_-_03.08.18.pdf
Amended_Plan_-_3D_VIEW_02_-_03.08.18.pdf
Amended_Plan_-_3D_VIEW_03_-_03.08.18.pdf
Amended_Plan_-_3D_VIEW_04_-_03.03.18.pdf
Amended_Plan_-_PRIVATE_5P3B_HOUSE_PLANS_&_ELEVATIONS_-03.08.18.PDF
Amended_Plan_-_STREET_ELEVATIONS_1-2_-_03.08.18.pdf
Amended_Plan_-_STREET_ELEVATIONS_2-2_-_03.08.18.pdf
Amended_Plan_-_TYPE_2A_-_PRIVATE_4P2B_HOUSE_PLANS_&_ELEVATIONS_-_03.08.18.PDF
Amended_Plan_-_TYPE_3_-_DQR_5P3B_HOUSE_PLANS_&_ELEVATIONS_-_03.08.18.PDF
Amended_Plan_-_TYPE_4_-_DQR_4P2B_HOUSE_PLANS_&_ELEVATIONS_-_03.08.18.PDF
Amended_Welsh_LIA_Llanwnda_FV2_-_04.07.14.pdf
Plans_superseded.pdf
Welsh_LIA_Llanwnda_27.06.2014_-_superseded.pdf
Amended_DAS_ISSUE_V1.0_-_03.08.18.pdf
28-08-18 Sylwadau_Gareth_Roberts_Uwch_Swyddog_Rheolaeth_Datblygu_-_28-08-18.pdf
syl dwr Sylwadau Dwr Cymru - 10.09.18.doc
Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 17.09.18.doc
syl cc Sylwadau Cyngor Cymuned Llanwnda - 20.09.18.rtf
Additional_Inforation_Tree_Survey_Plan_15.11.18.pdf
Additional_Information_-_Dinas_Ecological_Appraisal_-_15.11.18.pdf
Additional_Information_-_Tree_Survey_Report_-_15.11.18.pdf
Amended_Design_and_Access_Statement_-_15.11.18.pdf
Amended_Plan_-_BOUNDARY_TREATMENT_PLAN_-_03.08.18_-_superseded.pdf
Amended_Plan_-_PROPOSED_SITE_LAYOUT_-_03.08.18_-_superseded.pdf
Amended_Proposed_Site_Layout_-_15.11.18.pdf
Amended_Welsh_Language_Statement_-_15.11.18.pdf
Location_plan_-_superseded.pdf
Amended_Location_Plan_-_15.11.18.pdf
Cynllun_diwygiedig__Proposed_site_Layout_03.12.18.pdf
Cynllun_diwygiedig_Boundary_Treatment_Plan_03.12.18.pdf
Amended_Boundary_Treatment_Plan_-_03.12.18_-_superseded.pdf
Decision_Notice.pdf
Appeal_Decision.pdf
Penderfyniad_Costau_-_Costs_Decision.pdf
 
Manylion Apêl

Math o Apêl:

Ysgrifenedig / Written 

Dyddiad Cyflwyno Apêl:

 

Manylion Apêl:

Caniatau/Allowed 

Dyddiad Penderfyniad Apêl:

23-Jul-2019