Home > Track & Trace > Application Details

Track & Trace : Search for a Planning Application : Application Details

Application details (C14/0035/11/LL)
C14/0035/11/LLST MARY'S COLLEGE, LON POBTY, BANGOR, GWYNEDD, LL57 1DZ

21-Jan-2014

Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Note: if the application type is Screening / scoping opinion: This is not a planning application, it is a request for the Council's opinion whether an Environmental Impact Assessment is required or not)

Deiniol

Bangor

Cais llawn ar gyfer ail-ddatblygu'r safle ar gyfer llety myfyrwyr trwy drosi adeiladau presennol, dymchwel a chodi adeiladau newydd gyda adnoddau cysylltiol, ynghyd a gwaith cysylltiol gan gynnwys creu mynedfa, creu llecynnau parcio, a thirlunio / Full application for the re-development of the site for student residence accommodation through conversion of existing buildings, demolition and erection of new buildings with associated facilities, and associated works including creation of access, creation of parking facilities and landscaping

Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

This application has already been decided. You cannot comment on it

Applicant

Bangor University & Cityheart

Bangor University & Cityheart, c/o Agent

AgentGeraint Joh n Planning Ltd., Sophia House, 28 Cathedral Road, Cardiff, CF119LJ