Planning Application Reference Number: C13/0600/08/LL

Planning Portal Reference Number:

Site Location: YMCA, RHES OSMOND, PENRHYNDEUDRAETH, GWYNEDD, LL48 6PA

Registration Date: 10-Feb-2014

Application Type: Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Note: if the application type is Screening / scoping opinion: This is not a planning application, it is a request for the Council's opinion whether an Environmental Impact Assessment is required or not)

Ward: Penrhyndeudraeth

Community: Penrhyndeudraeth

Proposal: Codi pedwar annedd deulawr 3 ystafell wely /Erect four 2 storey, 3 bedroom dwellings.

Status: Cais wedi eu penderfynu / Application Decided Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Comment: This application has already been decided. You cannot comment on it

Applicant

Name: YMCA Wales

Address: YMCA Wales,, YMCA Building,, Room 2,, Second Floor,, 1The Kingsway, Swansea, SA1 5JQ

Agent

Name: Huw Griffiths Architects Ltd

Address: Huw Griffiths Architects Ltd.,, 7 St. James Crescent, Abertawe/Swaensea, SA1 6DP
Decision Details

Decision - See the Decision Notice on the View Documents tab

Decision: Caniatawyd gydag Amodau/Approved with Conditions

Decision Date: 28-Apr-2014

Type Short Desc
Condition 5 mlynedd/5 years
Condition Cydymffurfio a'r dogfennau/Conform with documents
Condition Arllwysiad dwr aflan/wyneb - Foul/surface water discharge
Condition Dwr wyneb / surface water
Condition Dwr ffo / land drainage run off
Condition Amod cyn-cychwyn y Cod Cartrefi Cynaliadwy / Code for Sustainable Homes pre-commencement condition
Condition Amod ôl-adeiladu y Cod Cartrefi Cynaliadwy / Code for Sustainable Homes post construction condition
Condition Llechi Cymreig naturiol/Nat. Welsh slate
Condition Gorffeniad allanol/External finish
Condition Aseiladu'r fynedfa/Access construction
Condition Ffyrdd stad/Estate roads
Condition Ffyrdd stad/Estate roads
Condition Ffyrdd stad/Estate roads
Condition Dwr gwyneb/Surface water
Condition Parcio/Parking
Condition Manylion tirlunio ar ol un mis
Condition Tymor plannu/Planting season
Condition ffiniau
Condition aneglur
Informative Cyfarwyddiad priffyrdd/Highway advice
Informative Cyfarwyddiad priffyrdd/Highway advice
Informative Polisiau/Policies : Ardal Meirionnydd Area
Informative mabwysiadu ffyrdd
Note 1
Reason Diogelu cyfanrwydd carthoffos gyhoeddus / protect integrity of public sewerage system
Reason atal gorlwytho hydrolig / prevent hydraulic overloading
Reason atal gorlwytho a llygru amgylchedd / prevent overload and pollute environment
Reason FFENESTRI / FFENESTRI TO / WINDOWS / ROOFLIGHTS
Reason Mwynderau/Amenities
Reason Mwynderau / Amenities
Reason Mwynderau / Amenities
Reason Mwynderau / Amenities
Reason Mwynderau / Amenities
Reason Priffyrdd/Highways
Reason Priffyrdd/Highways
Reason Priffyrdd/Highways
Reason Priffyrdd/Highways
Reason Priffyrdd/Highways
Reason Priffyrdd/Highways
Reason Amser/Time
Reason Amser/Time
Reason Datganiad Dylunio a Mynediad
Reason Datganiad Dylunio a Mynediad
 
Associated Media

There are no documents for this application

Description Filename
File Size: 140867, HREF: , Reference: Application Form - Without Personal Data ApplicationForm.pdf
File Size: 240179, HREF: , Reference: Additional plans HG-11-12 Prop Rev 01 (2013) C Elevs.pdf
File Size: 93494, HREF: , Reference: Additional plans HG-11-12 Prop Rev 01 (2013) C Plans.pdf
File Size: 277356, HREF: , Reference: Additional plans HG-11-12 Prop Rev 01 (2013) B Elevs.pdf
File Size: 94483, HREF: , Reference: Additional plans HG-11-12 Prop Rev 01 (2013) B Plans.pdf
File Size: 331203, HREF: , Reference: Additional plans HG-11-12 Prop Rev 01 (2013) A Elevs.pdf
File Size: 146322, HREF: , Reference: The Location Plan HG-11-12 Prop Rev 01 (2013) LP.pdf
File Size: 237685, HREF: , Reference: Site & other Plans HG-11-12 Prop Rev 01 (2013) BP.pdf
File Size: 103961, HREF: , Reference: Additional plans HG-11-12 Prop Rev 01 (2013) A Plans.pdf
File Size: 69465, HREF: , Reference: Access statement Penrhyndeudreath DAS Rev B.pdf
1318_Pre-Assessment_Report_=_rec._13.06.13.pdf
Code_for_Sus_Homes_=_rec._13.06.13.pdf
CYNLLUNIAU REC. 13.06.13 P01_=_REC._13.06.13.pdf
AMENDED PLANS = REC. 10.10.13 AMENDED_PLANS_=_REC._10.10.13.pdf
AMENDED PLAN = REC. 10.10.13 AMENDED_PLAN_=_REC._15.10.13.pdf
CYNLLUN WEDI EI DDISODLI / SUPERSEEDED PLAN - 15.10.13 PLAN_SUPERSEEDED_=_15.10.13.pdf
rec. 07.02.14 plan_level_survey_=_rec._07.02.14.pdf
plan LEVEL SURVEY = REC. 10.02.2014 PLAN_Level_Survey_(2)_ref_14.HG.2558_=_rec._10.02.14.pdf
cynllun No. 14.HG.255 = rec. 10.02.14 GWYBODAETH YCHWANEGOL plan_gwy_ych14.HG.2558_=_10.02.14.JPG
ymateb_Uned_Strategol_Tai_=_rec._12.03.14.htm
Adroddiad Pwyllgor 28.04.2014 Adroddiad_Pwyllgor_28.04.14.mht
caniatad cynllunio D01.pdf
Adroddiad Pwyllgor 28 Ebrill 2014 Adroddiad_Pwyllgor_28.04.14.mht
 
Appeal Details

There are no appeal details for this application