Home > Track & Trace > Application Details

Track & Trace : Search for a Planning Application : Application Details

Application details (C15/0828/11/LL)
C15/0828/11/LLOld Post Office, 60, Deiniol Road, Bangor, Gwynedd, LL57 1AA

19-Aug-2015

Llawn - Cynllunio/Full - Planning

(Note: if the application type is Screening / scoping opinion: This is not a planning application, it is a request for the Council's opinion whether an Environmental Impact Assessment is required or not)

Deiniol

Bangor

Newid defnydd adeilad presennol i greu caffi a bwyty a chreu 29 unedau byw hunan gynhaliol myfyrwyr, ynghyd a dymchwel rhan o'r adeiladau cefn a chodi adeilad newydd i greu 116 unedau byw hunan gynhaliol myfyrwyr gyda chyfleusterau cysylltiol / Change of use of existing building to create a cafe and restaurant and create 29 self contained student living units, together with the partial demolition of rear buildings and erection of new building to create 116 self contained student living units with associated works

Apel wedi ei benderfynu / Appeal decided Gwrthod/Dismissed 15-Mar-2017

This application has already been decided. You cannot comment on it

Applicant

NW1 Property Ltd.

Old Post Office, 60, Deiniol Road, Bangor, Gwynedd, LL57 1AA

Agent

Owen Devenport Ltd.

5, Field Street, Llangefni, Ynys Mon, LL777EH