Cais am drosglwyddo o Ysgol Gynradd i Ysgol Uwchradd – Medi 2021

Llenwch y ffurflen hon i wneud cais i drosglwyddo eich plentyn o Ysgol Gynradd i Ysgol Uwchradd.


Ni all yr Awdurdod drafod argaeledd llefydd dros y ffôn. Bydd rhieni yn cael eu hysbysu am ganlyniad eu cais mewn llythyr erbyn Mawrth 1.


Nid yw cwblhau’r ffurflen hon yn gwarantu mynediad i unrhyw ysgol.

Manylion y disgybl

*
*
*
*
*
*

Dewis ysgolion

Rhoddir ystyriaeth gyfartal i bob dewis. Cewch eich annog i ddatgan mwy nag un dewis. Os oes lle mewn mwy nag un ysgol, byddwch yn cael cynnig eich dewis cyntaf yn unig.

Os ydych eisiau dewis mwy na 3 ysgol, cysylltwch â mynediadysgol@gwynedd.llyw.cymru.
*

Manylion y rhiant / gwarchodwr

*
*
*
*

Byddwch yn derbyn cadarnhad drwy ebost pan fyddwn wedi derbyn eich cais. Os nad ydych yn derbyn yr e-bost yma o fewn 48 awr cysylltwch â mynediadysgol@gwynedd.llyw.cymru.

*