Gwneud cais am drefniant talu Treth Cyngor 2020-21

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am drefniant talu Treth Cyngor ar gyfer 2020-21 os nad ydych yn gallu talu'r swm misol sydd wedi cael ei nodi ar eich bil. Bydd eich cais yn cael ei asesu, ac os bydd angen trafod eich cais ymhellach cyn ei gymeradwyo, byddwn yn cysylltu â chi gan ddefnyddio'r manylion ar y ffurflen.

Eich manylion

Gostyngiad Treth Cyngor

Os ydych allan o waith neu mae gostyngiad sylweddol wedi bod yn eich incwm gallwch wneud cais am Ostyngiad Treth Cyngor (budd dal) drwy fynd i: www.gwynedd.llyw.cymru/gostyngiadtrethcyngor

Os ydych wedi cyflwyno cais am Ostyngiad Treth Cyngor ac yn disgwyl penderfyniad ar eich cais, mae angen i chi ddatgan hynny a chwblhau gweddill y ffurflen. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i ymgynghori gyda’r adran Budd-daliadau.

Trefniant talu Treth Cyngor

Os oes gennych ddyled ers cyn 1 Ebrill 2020 gallwch ychwanegu'r swm hwnnw i'r cyfanswm i'w dalu

Balans i'w dalu

Sut rydych chi'n dymuno talu?