skip to main content

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf Llywodraeth Cymru 2022 i 2023

Mae’r Cynllun uchod yn weithredol o 26 Medi 2022

Nid yw’r ffurflen yma ar gael i’w chwblhau bellach am fod y cynllun nawr wedi cau.

Mae’r Cynllun uchod yn weithredol o 26 Medi 2022

*
*
*
*
*
*
*
Os NAD ydych chi neu bartner sy'n atebol am dalu’r costau tanwydd yn cael unrhyw un o'r budd-daliadau cymwys, dylid pennu/ystyried bod deiliad y tŷ yn gymwys i gael taliad os oes person cymwys yn byw gydag chi. Mae person yn bodloni'r diffiniad o berson cymwys os yw’n:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Yn ôl