Ffurflen Hawlio Taliad Cinio Ysgol

Atebwch bob cwestiwn ar y ffurflen yn llawn. Bydd hyn yn golygu y bydd eich cais yn cael ei brosesu yn gynt.

Mae’r ffurflen hon wedi’i diogelu gyda HTTPS a TLS. Mae gwybodaeth rydych yn ei hanfon yn cael ei hamgryptio’n ddiogel rhwng eich cyfrifiadur a rhwydwaith Cyngor Gwynedd. Mae systemau cyfrifiadurol y Cyngor yn sicrhau mae dim ond staff awdurdodedig sydd â mynediad i’ch manylion.

Manylion y plentyn

Cyfeiriad y plentyn / plant

Rhowch enw llawn bob plentyn sy'n derbyn cinio ysgol am ddim

Manylion rhiant / gwarchgeidwad

Rhaid i'r cais gael ei wneud gan y rhiant sydd yn brif gyswllt gan yr ysgol

Manylion cyfrif banc i dderbyn y taliad