Archebu slot Canolfan Ailgylchu

Bydd pob canolfan ailgylchu ar gau rhwng 6pm dydd Gwener 23 Hydref, a dydd Llun 9 Tachwedd.
Os oedd gennych slot wedi ei fwcio yn ystod y cyfnod bydd angen i chi fwcio slot newydd.

I gael cadarnhad o'ch slot

1 echel, dim mwy na 2.4m x 1.2m (8’ x 4’) yn unig


Nid yw'r slot wedi ei gadw tan i chi gyflwyno'ch cais
Yn ôl