skip to main content

Ffurflen Gwyno / Canmoliaeth

Defnyddiwch y ffurflen hon i gyflwyno cwyn, pryder neu ganmoliaeth i’r Cyngor.

Eich manylion

*
*
*
*

Gwneud cŵyn ar ran rhywun arall: eu manylion

Eich pryder/cwyn/canmoliaeth

*
Atodi Dogfennau / Lluniau (Opsiynol)