Archebu Pecyn Llyfrau

Os ydych eisiau archebu llyfrau penodol ac yn gwybod teitl ac awdur y llyfr, defnyddiwch ein catalog www.gwynedd.llyw.cymru/catalogllyfrgell

Defnyddiwch y ffurflen hon i archebu pecyn o lyfrau wedi ei ddewis gan ein staff ar eich rhan.

Rhaid bod yn aelod o’r Llyfrgell i ddefnyddio’r gwasanaeth. Gallwch ymaelodi ar-lein (bydd yn cymryd dau ddiwrnod gwaith i ni gadarnhau eich aelodaeth ac anfon Rhif Cerdyn Llyfrgell i chi).

*
*
*
*
*
*
*
Casglu o’r llyfrgell
Cludo i’r cartref

Pecyn llyfrau

Plant a phobl ifanc

Dewisiwch hyd at ddau Becyn Parod NEU un Pecyn Personol

Pecyn Dechrau Da 0-12 mis (am ddim; i’w gadw)
Pecyn Dechrau Da 12-36 mis (am ddim; i’w gadw)
Pecyn cyn oed ysgol – Llyfrau Bwrdd
Pecyn dan 6 oed – Llyfrau Stori a Llun
Pecyn 6 – 8 oed – Llyfrau Dechrau Darllen / Darllen Hawdd
Pecyn 9 – 11 oed – Nofelau
Pecyn 11 – 14 oed – Nofelau arddegau cynnar
Pecyn 15 oed + - Nofelau arddegau hwyr
Pecyn cyffredinol llyfrau Ffeithiol – oedran cymysg
Pecyn Parod Bag Books – Pecyn amlsynhwyraidd (1 pecyn yn unig fesul archeb)
Cymraeg yn unig
Saesneg yn unig
Cymraeg a Saesneg

Oedolion

Dewisiwch hyd at ddau Becyn Parod NEU un Pecyn Personol

Pecyn Llyfrau Cymraeg – nofelau a chofiannau cyffredinol
Pecyn ffuglen cyffredinol – Saesneg
Pecyn ffuglen rhamant – Saesneg
Pecyn ffuglen trosedd a chyffro – Saesneg
Pecyn ffuglen trosedd ysgafn – Saesneg
Pecyn ffuglen hanesyddol – Saesneg
Pecyn ffuglen ffantasi / sci-fi – Saesneg
Pecyn ffuglen saga teuluol – Saesneg
Pecyn cofiannau cyffredinol – Saesneg
Pecyn Parod Bag Books – Pecyn amlsynhwyraidd (1 pecyn yn unig fesul archeb)
Llyfrau llafar
Llyfrau print bras