skip to main content

Archebu Pecyn Llyfrau

Os ydych eisiau archebu llyfrau penodol ac yn gwybod teitl ac awdur y llyfr, defnyddiwch ein catalog www.gwynedd.llyw.cymru/catalogllyfrgell

Defnyddiwch y ffurflen hon i archebu pecyn o lyfrau wedi ei ddewis gan ein staff ar eich rhan.

Rhaid bod yn aelod o’r Llyfrgell i ddefnyddio’r gwasanaeth. Gallwch ymaelodi ar-lein (bydd yn cymryd dau ddiwrnod gwaith i ni gadarnhau eich aelodaeth ac anfon Rhif Cerdyn Llyfrgell i chi).

*
*
*
*
*
*
*

Pecyn llyfrau

Plant a phobl ifanc

Dewisiwch hyd at ddau Becyn Parod NEU un Pecyn Personol

Oedolion

Dewisiwch hyd at ddau Becyn Parod NEU un Pecyn Personol