skip to main content

Toiledau cyhoeddus - ymholiad / cwyn

Mewn argyfwng ffoniwch 01766 771000. Rydym yn ystyried argyfwng fel rhywbeth sy'n debygol o achosi anaf drwg neu farwolaeth, neu ddifrod i adeilad.
Defnyddiwch y ffurflen yma i gysylltu am doiled cyhoeddus sy'n eiddo i Gyngor Gwynedd. Gweld rhestr o doiledau cyhoeddus sy'n eiddo i Gyngor Gwynedd.
Yn ôl