Twll yn y ffordd neu broblem ar wyneb y ffordd

Mewn argyfwng ffoniwch 01766 771000. Rydym yn ystyried argyfwng fel rhywbeth sy'n debygol o achosi anaf drwg neu farwolaeth, neu ddifrod i adeilad.
Twll yn y ffordd
Ffordd angen ei glanhau
Problem arall ar wyneb y ffordd
Yn ôl