Llifogydd neu gyli wedi blocio

Mewn argyfwng ffoniwch 01766 771000. Rydym yn ystyried argyfwng fel rhywbeth sy'n debygol o achosi anaf drwg neu farwolaeth, neu ddifrod i adeilad.
Llifogydd neu ddŵr yn sefyll
Gyli wedi blocio
Yn ôl