Coeden wedi syrthio neu gwair / gwrych wedi gordyfu

Mewn argyfwng ffoniwch 01766 771000. Rydym yn ystyried argyfwng fel rhywbeth sy'n debygol o achosi anaf drwg neu farwolaeth, neu ddifrod i adeilad.
Coeden wedi syrthio / peryglus
Gwair, gwrychoedd neu chwyn wedi gordyfu
Yn ôl