Problem hefo caead gyli, manhole neu gwter

Mewn argyfwng ffoniwch 01766 771000. Rydym yn ystyried argyfwng fel rhywbeth sy'n debygol o achosi anaf drwg neu farwolaeth, neu ddifrod i adeilad.
Problem efo caead gyli, gwter, manhole
Yn ôl