skip to main content

Llyfrgelloedd wedi cau

Rhestr llyfrgelloedd sydd wedi cau yng Ngwynedd heddiw oherwydd argyfwng neu amgylchiadau arbennig.

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon yn cael ei darparu yn uniongyrchol gan y gwasanaeth llyfrgelloedd. Mae llyfrgelloedd yn cofnodi yma eu bod wedi cau. Nid yw llyfrgelloedd yn cofnodi cofnodi eu bod yn agored.

Nid yw gwybodaeth am oriau agor a gwyliau cyhoeddus ar gael yma. I weld oriau agor arferol llyfrgelloedd Gwynedd ewch i’r dudalen eich llyfrgell leol a dewis y Llyfrgell berthnasol.

Chwilio am lyfrgell

 

 

Nid oes cofnod o unrhyw lyfrgell wedi cau oherwydd argyfwng / amgylchiadau arbennig.

I weld llyfrgelloedd sydd wedi cofnodi eu bod wedi cau ar ddyddiad yn y dyfodol defnyddiwch y ffurflen chwilio uchod.