skip to main content

Ysgolion wedi cau

Dyma restr o ysgolion WEDI CAU yng Ngwynedd HEDDIW oherwydd argyfwng neu amgylchiadau arbennig.

Nid yw gwybodaeth am wyliau a dyddiadau wedi eu trefnu pan fo'r ysgol wedi cau ar gael yma. I weld dyddiadau gwyliau ewch i'r Dyddiadau tymor / gwyliau.

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon yn cael ei darparu yn uniongyrchol gan gynrychiolydd o'r ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi yma eu bod wedi cau. Nid yw ysgolion yn cofnodi bod yr ysgol yn agored.

Nid oes cofnod o unrhyw ysgol wedi cau oherwydd argyfwng / amgylchiadau arbennig heddiw.