skip to main content

Ysgolion wedi cau

Ysgolion wedi cau yng Ngwynedd heddiw oherwydd argyfwng neu amgylchiadau arbennig.

Nid yw gwybodaeth am wyliau a dyddiadau wedi eu trefnu pan fo'r ysgol wedi cau ar gael yma. I weld dyddiadau gwyliau ewch i'r Dyddiadau tymor / gwyliau.

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon yn cael ei darparu yn uniongyrchol gan gynrychiolydd o'r ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi yma eu bod wedi cau. Nid yw ysgolion yn cofnodi bod yr ysgol yn agored.

I weld yr holl ddyddiadau yn y dyfodol lle mae ysgolion wedi nodi y byddant wedi cau, cliciwch 'Chwilio' heb roi unrhyw dermau yn y blychau.

Chwilio am ysgol

 

 

Nid oes cofnod o unrhyw ysgol wedi cau oherwydd argyfwng / amgylchiadau arbennig heddiw.

I weld dyddiadau gwyliau ysgol ewch i'r dudalen calendr ysgol.