Pori'r archifau

XS3263/1-6

Reproductions of paintings:

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
XS3263/1 Llyn Grafinant [Llyn Crafnant]. Reproduction of a painting by F.W. Hayes. Published by S. Hildesheimer Co. Ltd., London and Manchester.   
XS3263/2 Llyn Dinas. Reproduction of a painting by F.W. Hayes. Published by S. Hildesheimer & Co. Ltd., London and Manchester.   
XS3263/3 Sheep and cows in a village road entitled "At the close of a summer’s day". Reproduction of a painting by Elmer Keene. Published by S. Hildesheimer & Co. Ltd., London and Manchester.   
XS3263/4 Shepherd with sheep entitled "Going to pasture". Reproduction of a painting by Elmer Keene. Published by S. Hildesheimer & Co. Ltd., London and Manchester.   
XS3263/5 Mother with two young children watched by a nun entitled "More Heavens than one". Supplement to Weldon’s Ladies Journal, Dec. 1912.   
XS3263/6 Rural scene with river and mountains entitled "Footsteps of the Morning" by D. Sherrin. Reproduction used for a ?calendar by William Pritchard, Victoria Mills, Caernarfon.   

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.