skip to main content

Browse the archives

Dogfennau/Documents

Casgliadau Dogfennau / Document Collections

Item TitleDescriptionArchive Date
XB Papurau Cynghorau Trefol, Gwledig, Rhanbarthol a Bwrdeistrefol / Urban, Rural, District and Borough Council Papers   
XC Papurau Cyngor Sir Gaernarfon/Gwynedd / Caernarfonshir/Gwynedd Council Papers   
XD Prif Gasgliadau / Major Collections   
XD2 Casgliad Newborough
Newborough Collection
 
 
XE Casgliadau Ysgolion/Schools’ Collections   
XG Cofnodion Undebau Deddf y Tlodion / Poor Law Union Records   
XLTD Treth Tir / Land Tax   
XM Casgliadau Amrywiol/Miscellaneous Collections   
XM/MAPS Mapiau / Maps   
XPE Cofnodion Plwyf/Parish Records:
[Cofnodion sy’n deillio o eglwysi’r plwyfi, gan gynnwys cofrestrau, a dogfennau’n ymwneud ag elusennau, ffyrdd, addysg a materion cyffelyb / Recor...
  more
 
Page 1 of 2: 1 2 »

Page Language

In accord with normal archival practice in Wales, details of documents are presented in the language of the document. Where details appear in Welsh, then Welsh is the language in which the document is written; where they are in English, the document is in English.