skip to main content

Browse the archives

XD

Prif Gasgliadau / Major Collections

Item TitleDescriptionArchive Date
XD/1 COFNODION A PHAPURAU BWRDEISDREF CAERNARFON
RECORDS AND PAPERS OF THE BOROUGH OF CAERNARFON

Mae’r cofnodion a restrir yn y catalog hwn wedi tarddu o Gyngor Fwrdeisdref Caernarfon. ...
  more
 
XD/5 PAPURAU COED HELEN
COED HELEN PAPERS
 
 
XD/8/2 LLYTHYRAU W.A. MADOCKS LETTERS

Diweddariad yw hwn o hen lawrestr. Fe gynnwys nifer o lythyrau ychwanegol. Helaethwyd yn sylweddol ar nodiadau byrion y llawrestr wreiddiol gan adysgrifennu d...
  more
1805 - 1850
XD/9 COFNODION CAPEL MORIAH
MORIAH CHAPEL RECORDS

A collection of records of Moriah Calvinistic Methodist Chapel, Caernarfon, deposited by the Rev. Stephen O. Tudor, M.A., and the elders of Mo...
  more
 
XD/12 Casgliad Robyns Owen

Robyns Owen Collection
 
 
XD/17 COFNODION A ADNEUWYD GAN Y MRI. MAUDE & TUNNICLIFFE CYFREITHWYR, LINCOLN’S INN, LLUNDAIN RECORDS DEPOSITED BY MESSRS. MAUDE & TUNNICLIFFEE SOLICITORS, LINCOLN’S INN, LONDON.

Y...
  more
 
XD19 PAPURAU ELWYN JONES A’I GWMNI, CYFREITHWYR, BANGOR
PAPERS OF ELWYN JONES AND CO., SOLICITORS, BANGOR
 
 
XD/21 PAPERS OF THE HOLYHEAD AND NORTH WALES GAS AND WATER COMPANY   
XD/25 COFNODION TRETH MODUR
MOTOR TAXATION RECORDS

A list of Vehicle Registration Records received from the Motor Taxation Department of Gwynedd County Council.
 
Jan. - March 1978.
XD/28 PAPURAU SOLOMON ANDREWS PAPERS

Casgliad o bapurau Solomon Andrews a roddwyd gan Mr. John Andrews.

A collection of the papers of Solomon Andrews donated by Mr. John Andrews.

...
  more
 
Page 1 of 4: 1 2 3 4 »

Page Language

In accord with normal archival practice in Wales, details of documents are presented in the language of the document. Where details appear in Welsh, then Welsh is the language in which the document is written; where they are in English, the document is in English.