skip to main content

Browse the archives

XC

Papurau Cyngor Sir Gaernarfon/Gwynedd / Caernarfonshir/Gwynedd Council Papers

Item TitleDescriptionArchive Date
XC/12 ARCHIFAU CYNGOR SIR GAERNARFON: PAPURAU ADRANNAU RHAGOFALON YMOSODIADAU O’R AWYR AC AMDDIFFYN SIFIL, 1936-1970
CAERNARFONSHIRE COUNTY COUNCIL ARCHIVES: PAPERS OF THE AIR RAID PRECAUTIONS AND...
  more
 
X/CA CYNLLUNIAU PENSAER SIR GAERNARFON

CAERNARFONSHIRE COUNTY ARCHITECT’S PLANS
 
 
XC17 Cyngor Sir Gaernarfon: Asiantaethau’r Tir a Bwrdd Dalgylch yr Afon.

Caernarfon County Council:
Land Agents and River Catchment Board
 
 
XCG/ Non-current title deeds relating to County Council properties.   

Page Language

In accord with normal archival practice in Wales, details of documents are presented in the language of the document. Where details appear in Welsh, then Welsh is the language in which the document is written; where they are in English, the document is in English.