skip to main content

Browse the archives

Z/M4822

Cagliad Elizabeth Watkin Jones. Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn

Item TitleDescriptionArchive Date
Z/M/4822/11 FFEIL O LYTHYRAU gan fudiadau gan gynnwys : National Union of Mineworkers; The Association of Engineering and Shipbuilding Draughtsmen; Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr; Undeb Amaethwyr Cymru; National...  more 1956 Rhag. 5-1957 Chwef. 14
Z/M/4822/12 FFEIL O LYTHYRAU gan Gynghorau Plwyf yn mynegi eu cefnogaeth i Bwyllgor Amddiffyn Capel Celyn.  1956 Rhag. 30 - 1957 Mawrth 2
Z/M/4822/13 CORRESPONDENCE FILE : containing letters of support from various District Councils. [37]  1957 January 8-1957 March 18
Z/M/4822/14 FFEIL O LYTHYRAU : gan gyrff: Urdd Gobaith Cymru; Undeb Cymru Fydd; U. C. A. C.; Urdd Siarad Cymraeg; Gorsedd Beirdd Môn; Gorseinion Youth Discussion Group; Cymrodorion Pembroke Dock; London Welsh Ass...  more 1957 Ionawr 10-1957 Mai 1
Z/M/4822/15 FFEIL O LYTHYRAU : R. E. Hughes, Bethesda; Eileen Keating, Lorna Keating & M. Harriet Keating, Plas yn Rhiw, Pwllheli; M. W. Griffiths, Talysarn; John H. Evans, Rhiwlas, Bangor; Olwen Davies, Wrecsam...  more 1957 Ionawr 12-1957 Mawrth 1
Z/M/4822/16 FILE OF LETTERS from Town and Borough Councils in Wales expressing their support of the Capel Celyn Defence Committee.  1957 Jan. 16-1957 March 15
Z/M/4822/17 FILE OF LETTERS from County Councils : Anglesey, Cardiganshire, Carmarthenshire and Montgomeryshire.  1957 Feb. 7-1957 March 13
Z/M/4822/18 FFEIL O LYTHYRAU: Llythyrau gan D. W. Jones-Williams, Cyngor Sir Feirionnydd; E. H. Williams, Ysgrifennydd Pwyllgor Cymrodorion Bae Colwyn a’r Cylch [3]; Aneurin Humphries, Clerc, Cyngor Gwlad P...  more 1957 Chwef. 25-1957 Tach. 27
Z/M/4822/19 FFEIL O LYTHYRAU gan William Morris, Caernarfon; T. I. Ellis, Aberystwyth; Ifan ab Owen Edwards; Lord Ogmore; Gwenan Jones; Megan Lloyd George, House of Commons; Haf Hughes Parry, New Malden, Surrey. ...  more 1957 Mai 17-1957 Mai 21
Z/M/4822/20 COPI TEIPYSGRIF o lythyrau o gefnogaeth a dderbyniwyd gan Bwyllgor Amddiffyn Capel Celyn.  1956-1957
Page 2 of 6: « 1 2 3 4 5 6 »

Page Language

In accord with normal archival practice in Wales, details of documents are presented in the language of the document. Where details appear in Welsh, then Welsh is the language in which the document is written; where they are in English, the document is in English.