skip to main content

Browse the archives

Z/M/4822/19

FFEIL O LYTHYRAU gan William Morris, Caernarfon; T. I. Ellis, Aberystwyth; Ifan ab Owen Edwards; Lord Ogmore; Gwenan Jones; Megan Lloyd George, House of Commons; Haf Hughes Parry, New Malden, Surrey. Yn ymateb i benderfyniad Pwyllgor Dethol Ty’r Arglwyddi a son am gyfarfod i’w gynnal yn y Bala ar 22 Mai 1957 a rhestr o 14 pwynt a wnaed gan Gwynfor Evans mewn ymateb i benderfyniad Ty’r Arglwyddi.


Page Language

In accord with normal archival practice in Wales, details of documents are presented in the language of the document. Where details appear in Welsh, then Welsh is the language in which the document is written; where they are in English, the document is in English.