skip to main content

Browse the archives

Z/M/4822/6

FFEIL O LYTHYRAU: gan Tom Jones, Llanuwchllyn; T. I. Ellis; J. Dyfnallt Morgan; Ifan ab Owen Edwards parthed gwahoddiad i fod yn aelodau ac yn llywyddion ar y pwyllgor a gohebiaeth gan eraill ynglyn â hyn a chefnogaeth i’r Pwyllgor gan gynnwys D. W. Jones-Williams, Clerc Cyngor Sir Feirionnydd.


Page Language

In accord with normal archival practice in Wales, details of documents are presented in the language of the document. Where details appear in Welsh, then Welsh is the language in which the document is written; where they are in English, the document is in English.