skip to main content

Browse the archives

Z/M/4822/5

PAPURAU CYMYSG yn cynnwys :llythyrau o gefnogaeth ac awgrymiadau a chyffredinol gan : J. E .Jones, Plaid Cymru; I. de C. White Wallis, Tunbridge Wells;P. Dunn, Rugby; Ifan ab Owen Edwards, Aberystwyth; Chief Constable Liverpool City Police; Herbert Davies, Press Officer, Welsh Office, Cardiff; Goronwy O. Roberts, T? Ty’r Cyffredin; Edmygwr di-enw; a well wisher,Pontypridd; K. M. Egan, Liverpool; T. W. Jones, Ty’r Cyffredin; David Jones, Worksop; W. Twiston Davies, Council for the Preservation of Rural Wales; S. E. Davies, Glanrafon; J. Brinley Lloyd, Walsall and District Welsh Society; W.J.Bowen, Cadeirydd Cymdeithas Gymreig Leamington Spa; John Parry, Rhanbarth Arfon o Blaid Cymru; Aneurin Hymphreys, Cyngor Gwlad Penllyn; Gwynfryn Jones,Camlan Duplicating Service, Dolgellau; Jim Parry, Caernarfon; A. W. Woodward, Black Star Publishing Ltd., London; Ian Hone, Daily Post. Ceir nifer o lythyrau a deisebau a luniwyd gan y Pwyllgor Amddiffyn a thoriad papur newydd ’New Obstacle to Water Scheme’.


Page Language

In accord with normal archival practice in Wales, details of documents are presented in the language of the document. Where details appear in Welsh, then Welsh is the language in which the document is written; where they are in English, the document is in English.