skip to main content

Browse the archives

Z/M/4822/4

FFEIL O LYTHYRAU amrywiol ynglyn â’r ymgyrch. Ymhlith y gohebwyr mae : D. W. Jones-Williams, Clerc Cyngor Sir Feirionnydd; Elwyn R. Thomas, Ysgrifennydd Sirol yr N. F. U.; T. I. Ellis, Ysgrifennydd Undeb Cymru Fydd; R.T.Jenkins, The Museum of Welsh Antiquities, Bangor; T. W.Jones, Ty’r Cyffredin; Gwynfor Evans, Llangadog; Moses Griffith, Caernarfon; Tudor E. Watkins, Welsh Parliamentary Party; H.R.Jones, Rheolwr Hufenfa Meirion; Megan Lloyd George, Ty’r Cyffredin; Wynne Williams, Ysgrifennydd Plaid Lafur Sir Feirionnydd; Ieuan L. Edwards, Ysgrifennydd Cymdeithas Ryddfrydol Meirion; W. R. Williams, Pennaeth Y Coleg Diwinyddol, Aberystwyth; H. Lawrence Hughes, Agent & Sec. County of Merioneth Conservative and Unionist Association; Lyn Howell, Bwrdd Croeso Cymru; Raymond Gower, Ty’r Cyffredin; J. B. Evans, Ysg. Cyffredinol Undeb Amaethwyr Cymru a Huw T. Edwards, Bwrdd Croeso i Gymru yn trafod gwahanol agweddau ar yr ymgyrch. Hefyd rhestr o gyfranwyr o ardaloedd Dolgellau a Thrawsfynydd.


Page Language

In accord with normal archival practice in Wales, details of documents are presented in the language of the document. Where details appear in Welsh, then Welsh is the language in which the document is written; where they are in English, the document is in English.