skip to main content

Browse the archives

Z/M/4822/3

FFEIL O LYTHYRAU gan Elwyn L. Williams Hon. Sec. Bala Ratepayers Association; T. Lloyd Davies, Bala Urban District Council; Aneurin Humphreys, Clerc, Penllyn Rural District Council; A.C.Parry, Ysg. Siloam, Bethesda; E. Cunrig Davies, Ysg.. Undeb yr Annibynwyr Cymraeg; D. W.Jones-Williams, Clerc Cyngor Sir Feirionnydd; Cyril O. Jones, Wrecsam; W. Twiston Davies, Sec. Council for the Preservation of Rural Wales, Caernarvonshire Branch; C. Williams-Ellis,Chairman for the above; J. Howell Jones, Nant Conway Rural District Council; D. Pugh Jones, Dirprwy Glerc, Cyngor Dolgelley Rural District Council; H. Lawrence Hughes, Agent and Secretary, County of Merioneth Conservative and Unionist Association; A. Williams (Ysg.) Cangen Cynwyd o Blaid Cymru; D. I. P. Jones, Ysgrifennydd Cymdeithasfa’r Deau; Llythyr Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Arenig at Gorfforaeth Lerpwl; Dick Williams, Sydney, Australia; H. R. Davies, Clerc Cyngor Plwy Llangower; Caradoc Roberts (Ysg) Cyngor Plwyf Llanycil; W. Emrys Jones, Clerc Cyngor Plwy Llangwm; R. Lloyd Edwards, Clerc Cyngor Plwyf Tir Ifan, Ysbyty Ifan; G. I. Roberts, Clerc Cyngor Plwy Llanuwchllyn; Y Parch A. M. Thomas, (Ysg.) Cyfarfod Gweinidogion Llanfair Caereinion; C. H. Griffiths, Ysg. Cymdeithas Cynghorau Plwyf Sir Gaernarfon; Sam Jones, Sec. Birmingham and District Welsh Central Committee; Edgar Spooner, Ysg. Cymdeithas Cynghorau Plwyf Meirion; W.H. Boore, Cadeirydd Cymdeithas Gymraeg Leamington; R. Anthony Davies, Ysg. Cyfundeb Annibynwyr Ceredigion; Geraint Owen a Caradog Evans, Pwyllgor Amaethwyr Ieuanc Ysbyty Ifan; E. Cynan Thomas, Cadeirydd Cyngor Plwyf Llanfachreth; Arthur Thomas, Ysg. Cyfundeb Eglwysi Annibynnol Maldwyn.


Page Language

In accord with normal archival practice in Wales, details of documents are presented in the language of the document. Where details appear in Welsh, then Welsh is the language in which the document is written; where they are in English, the document is in English.