skip to main content

Browse the archives

ZDDQ/1

Casgliad Plas y Bryn, Llanbedr Collection

Item TitleDescriptionArchive Date
Z/DDQ/77 LLYFR YSGOL (4) yn cynnwys traethodau gan ddisgyblion ar yr Ysgol Sul  d.d.
Z/DDQ/78 TRAETHAWD wedi ei ysgrifennu mewn llyfr ymarfer ar effeithiau gwasanaeth dwr a thân (h.y. haul, llosgfynydd ayb) ar y ddaear  d.d.
Z/DDQ/79 TRAETHAWD ar Iesu Grist a’i ddyfodiad ar effaith a gafwyd ayb  d.d
Z/DDQ/80 AN EXERCISE in English Grammar  d.d.
Z/DDQ/81 LLYFRYN yn cynnwys traethodau ar grefydd  c.1889
Z/DDQ/82 LLYFR YSGOL gyda nifer o draethodau yn ymwneud a chrefydd  1892 Mawrth 19
Z/DDQ/83 LLYFR NODIADAU ysgol Maggie Jones, Pant Mawr, Harlech yn cynnwys ysgrif ar bwysigrwydd y rhif saith yn y Beibl ac ysgrif ar ystyr Cristnogaeth  1908 Mawrth 27
Z/DDQ/84 BEIRNIADAETH EISTEDDFODOL gan Elihu ? ar ddau draethawd dan y testun Geiriau Segur a’u Heffeithiadau gan ddwy gystadleuydd "Betty" ac "Anfedrus" y wobr yn mynd i "Anfed...  more d.d.
Z/DDQ/85 YSGRIF gan ? o’r enw Anwadalwch  d.d.
Z/DDQ/86 CERDD gan R. D. ? o’r enw "Dull Newydd o Amaethu"  d.d.
Page 7 of 12: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Page Language

In accord with normal archival practice in Wales, details of documents are presented in the language of the document. Where details appear in Welsh, then Welsh is the language in which the document is written; where they are in English, the document is in English.