skip to main content

Browse the archives

ZDDQ/1

Casgliad Plas y Bryn, Llanbedr Collection

Item TitleDescriptionArchive Date
Z/DDQ/64 1.F.L.Stevenson, Bron y Dre, Churt,Surrey Ellis Jones, 15 St.Clements Grove, Bishopthorpe Road, York LETTER from F.L.Stevenson to Ellis Jones acknowledging receipt of letter sent earlier to David Llo...  more 1934 Dec 28/29
Z/DDQ/65 LEVEL BOOK noting water levels on the Tryweryn at Tyddyn Bridge Halt  1939 Sept. 19
Z/DDQ/66 LETTER from Lawrence Jones, Gwynfa, Towyn to Ellis Jones, County Land Surveyor, Dolgelley requesting information about the repair and upkeep of fences on the property of the widow of William Morris la...  more 1942
Z/DDQ/67 LLYTHYR gan Ned ? ar fwrdd yr S.S.King at ei rieni  d.d.
Z/DDQ/68 LLYTHYR oddiwrth Ned, Pant Mawr ar fwrdd yr S.S. King yn Avonmouth at ei fam a’i dad  d.d.
Z/DDQ/69 LLYTHYR oddiwrth Ned ? Pantmawr ar yr H.M.S. Oakleaf yn Llundain at ei fam a’i dad  d.d.
Z/DDQ/70 LETTER from Will ? aboard the S. S. King to a friend  n.d.
Z/DDQ/71-74 COLLECTION of postcards and photographs  n.d.
Z/DDQ/75 TUDALENNAU o lyfr nodiadau disgybl ysgol  d.d.
Z/DDQ/76 DARN O FARDDONIAETH o’r enw T? ar y Graig wedi ei gopio gan nifer o blant naw oed ac yn ddarn mewn cystadleuaeth i weld pa un ohonynt a all ysgrifennu’r darn taclusaf Ymlyniad - nodyn gan ...  more d.d.
Page 6 of 12: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Page Language

In accord with normal archival practice in Wales, details of documents are presented in the language of the document. Where details appear in Welsh, then Welsh is the language in which the document is written; where they are in English, the document is in English.