Browse the archives

XD/61/1-127

COFNODION UNDEB CENEDLAETHOL YR AMAETHWYR YN SIR GAERNARFON RECORDS OF THE NATIONAL FARMERS’ UNION IN CAERNARFONSHIRE
CONFODION AC ADRODDIADAU CYFARFODYDD U.C A. N.F.U. MEETING REPORTS AND MINUTES

Item TitleDescriptionArchive Date
XD/61/1-18 Cofnodion ac Adroddiadau Cyfarfodydd U.C.A
N.F.U Meeting Reports and Minutes.
 
 
XD/61/19-25 Afonydd / Rivers   
XD/61/26-84 Arwerthiannau ym Mryncir / Bryncir Sales   
XD/61/85-93 Clwyf Traed ar Genau / Foot and Mouth Disease.   
XD/61/94 - 95 Clybiau Ffermwyr Ieuanc/ Young Farmers’ Clubs   
XD/61/96 - 99 Cofrestrau Aelodaeth U.C.A.
N.F.U Membership Registers.
 
 
XD/61/100 - 103 Defaid / Sheep   
XD/61/104 - 106 Hufenfeydd / Dairies   
XD/61/107 - 108 Moch / Pigs   
XD/61/109- 127 Amryw / Miscellaneous   

Page Language

In accord with normal archival practice in Wales, details of documents are presented in the language of the document. Where details appear in Welsh, then Welsh is the language in which the document is written; where they are in English, the document is in English.