skip to main content

Pori'r archifau

Z/M4822

Cagliad Elizabeth Watkin Jones. Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn

Teitl EitemDisgrifiadDyddiad Archif
Z/M/4822/54 LLYFR NODIADAU yn cynnwys nodiadau ar hanes yr achos yng Nghapel Celyn; drafft o araith yn Gymraeg ac yn Saesneg, yr ail yn ymateb i sylwadau [?] Mr Alker a nodiadau eraill.  d.d.
Z/M/4822/55 FFEIL GYMYSG yn cynnwys rhestrau o enwau caeau ffermydd Celyn, rhestr o enwau mewn llun [dim llun]; rhestr o gostau; achau Coedymynach; llythyr gan y Telecoms Traffic Superintendent yn Lerpwl ac A. B....  rhagor 1957 Gorffennaf 19-1961 Ebrill 24
Tudalen 6 o 6: « 1 2 3 4 5 6

Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.