Pori'r archifau

XD/68/1/11

SCRIPT Sioe Deud yda ni yn cynnwys cyfeiriadau at Gaynor [Morgan Rees], Ryan [Davies], Mari Griffith, Olwen [Rees], Stewart [Jones] a Ronnie [Williams].


Iaith Tudalen

Yn unol ag arfer arferol archifdai yng Nghymru, cyflwynir manylion pob dogfen yn iaith y ddogfen honno. Lle mae'r manylion yn ymddangos yn Gymraeg, Cymraeg yw iaith y ddogfen; ac os yn Saesneg y dangosir y manylion, Saesneg yw iaith y ddogfen honno.