Cofrestrau Hawliau Tramwy

Drwy ddefnyddio'r system hon gallwch ddod o hyd i'r ceisiadau sydd wedi eu cyflwyno o dan:

Cofrestr 31A - rhestr o'r datganiadau a'r datganiadau statudol sydd wedi eu cyflwyno fel her yn erbyn unrhyw hawliadau am Hawl Tramwy Cyhoeddus ar draws tir.
Cofrestr 53B - ceisiadau sydd wedi eu cyflwyno am Orchymyn Addasiad i gywiro map swyddogol.
Cofrestr 121B - ceisiadau am Orchmynion Llwybrau Cyhoeddus wedi eu derbyn am resymau sy'n effeithio rheilffyrdd, dibenion atal troseddau, neu Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Dewiswch pa gofrestr yr ydych am ei chwilio drwy glicio yn y blwch perthnasol, ac yna clicio'r botwm 'Chwilio'. Gallwch gyfyngu eich chwiliad drwy ddewis ardal benodol i'w chwilio, neu drwy nodi enw cymuned/tref, cod post neu allweddeiriau.