Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Is Arweinydd Clwb Ieuenctid Rhan Amser Dros Dro hyd at 31/03/2020 - Derwen - Cyf: 19-292
  • Cyfadran: Plant a Chefnogi Teuluoedd
  • Gwasanaeth: Ieuenctid
  • Dyddiad cau: 10:00 yb Dydd Iau 26/09/2019
  • Cyflog: £8.69- £9.40 yr awr
  • Gradd tal: 2 - 5
  • Lleoliad(au): Caernarfon

Sut i wneud cais?