Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Cynghorwr Cwsmer Siop Gwynedd (Dolgellau) - Cyf: 19-291
  • Cyfadran: Cefnogaeth Gorfforaethol
  • Gwasanaeth: Cyswllt Cwsmer a Chofrestru
  • Dyddiad cau: 10:00 yb Dydd Iau 26/09/2019
  • Cyflog: £19,554 - £21,166
  • Gradd tal: 7 - 11
  • Lleoliad(au): Dolgellau

Sut i wneud cais?