Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Gweithiwr Prosiect Ieuenctid Rhan Amser Dros Dro hyd at 31/03/2020 - Llanrug - Cyf: 19-290
  • Cyfadran: Plant a Chefnogi Teuluoedd
  • Gwasanaeth: Ieuenctid
  • Dyddiad cau: 10:00 yb Dydd Iau 26/09/2019
  • Cyflog: £9.40 - £10.60 yr awr
  • Gradd tal: 5 - 9
  • Lleoliad(au): Gweler swydd ddisgrifiad

Sut i wneud cais?