Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Cymhorthydd Cyffredinol Cegin 10 awr Ysgol Y Traeth - Cyf: 19-289
  • Cyfadran: Addysg
  • Gwasanaeth: Ategol
  • Dyddiad cau: 10:00 yb Dydd Iau 26/09/2019
  • Cyflog: £3,988.80
  • Gradd tal: 2 - 2
  • Lleoliad(au): Gweler swydd ddisgrifiad

Sut i wneud cais?