Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Athro/Athrawes Saesneg (dros dro) - Ysgol Eifionydd - Cyf: C19-049
  • Cyfadran: Addysg
  • Gwasanaeth: Ysgolion Uwchradd
  • Dyddiad cau: 12:00 Dydd Mercher 25/09/2019
  • Cyflog: £23,720 - £39,406
  • Gradd tal: -
  • Lleoliad(au): Gweler swydd ddisgrifiad

Sut i wneud cais?