Ceisio am swydd ar lein

Rhestr Swyddi > Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 1 (5 awr) Ysgol Treferthyr - Cyf: P19-079
  • Cyfadran: Addysg
  • Gwasanaeth: Ysgolion Cynradd
  • Dyddiad cau: 12:00 Dydd Llun 23/09/2019
  • Cyflog: £2,092 - £2,134
  • Gradd tal: 3 - 4
  • Lleoliad(au): Gweler swydd ddisgrifiad

Sut i wneud cais?